Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

Märka puude taga inimest

  

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

 

  • NÕUSTAMINE
  • KOOLITUSED, HUVITEGEVUS, TEABEPÄEVAD
  • LIIKMESORGANISATSIOONID
  • ERIHOOLEKANDETEENUSED PSÜÜHIKAHÄIRETEGA INIMESTELE
  • TOIDUPANK

Juriidiline aadress:

KOOLI KINNISTU; ANDRE KÜLA, PÕLVA VALD 63205,  

(Rosma-Tilke-Leevi mnt, 5,42 kilomeetril. )


Postiaadress ja kontori asukoht:

UUS TN 2 a, PÕLVA 63308.

Põlva Haigla I korrusel Põlva Päevakeskuse ruumides.


Infotelefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

või 5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Kui telefon(id) ei vasta, proovi mõne aja pärast uuesti või saada e-kiri.

Tegevjuht Kairit Numa Tel: 5257220 (tööpäeviti 8-16)

Juhatuse liikmed: 

Raine Lahtvee (tel 5072667 tööpäeviti 8-15);

 Sirje Kruus

 

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on loodud Põlvas 23. novembril 1994. aastal.

Koja tegevust rahastab osaliselt riigieelarvest  HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU.

HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU SOTSIAALVALDKONNA 2018. AASTA PRIORITEETSED VALDKONNAD:

1. SOTSIAALVALDKOND

1.1. Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine

1.2. Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad projektid ning invasporti edendavad tegevused

1.3. Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused

1.4.Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/ sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks

1.5. Soolise palgalõhe ennetamist ja vähendamist toetavad tegevused

1.6. Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele, sallivuse ja kaasatuse suurendamisele suunatud tegevused

2. TERVISEVALDKOND

2.1. Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid

2.2.Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alaste nõustamisteenuste kättesaadavuse suurendamise projektid

2.3 Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas

2.4 Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine

Põlva Puuetega Inimeste Koja koduleht

Copyright © 2011-2020. Kõik õigused kaitstud.

Kontakt

Telefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Email: polvapik@gmail.com