Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

Märka puude taga inimest

  

Tegevused 2019

JOOKSEV INFO AVALIKE ÜRITUSTE KOHTA ILMUB PÕLVAMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA FACEBOOKI LEHEL ja ajalehes "KOIT"

ÜLDINE TEGEVUSKAVA  2019:

KOJA LIIKMESORGANISATSIOONIDE JUHTIDE KOOLITUSED 2019

Viia läbi 4  koolitust aasta jooksul, millede eesmärgiks on puuetega inimeste organisatsioonide juhtidele/töötajatele anda teadmisi ja oskusi (standardreeglite 1.reegel: puuetega inimeste teadlikkuse tõstmine).

Teemad:

1.      Emotsioonidega toimetulek ja meeleteadlikkus ( OÜ Lättekoda) või  Meeskonnatöö . ( OPTI Partnerid)

2.    Töövõime hindamine. Puude taotlemine ( muudatused seadusandluses) Töötukassa ja SKA teenused

3.        Raamatupidamine MTÜ-s (aruanded EPI Fondile, aastaaruande koostamine)

4.        Tervislikud eluviisid ( toitumine  ja sportlik tervisepäev)

KOOSTÖÖ ARENDAMINE/TIHENDAMINE TEISTE MAAKONDADE KODADEGA JA SOTSIAALASUTUSTEGA

Õppe- kogemuskoolitus teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega ja sealsete sotsiaalasutuste külastamine ( Võrumaa  PIK).

 

TEABEPÄEVADE KORRALDAMINE

1.Raske ja sügava puudega laste tugiisiku  teabepäeva korraldamine haridus- ja sotsiaalasutustele koostöös Varajase Kaasamise Keskusega

2.Muudatused seadusandluses (MTÜ-d, sotsiaalvaldkonnas) - reeglid 1: teadlikkuse tõstmine,

3. Sotsiaaltöö korraldus KOV-des peale haldusreformi  

4. Põlvamaa PIK 25.aastapäevale pühendatud seminar novembris 2019

 

RAHVUSVAHELINE PUUETEGA INIMESTE PÄEV

Plaanitav toimumise aeg 2019  detsember, toimumise kohaks Põlva Kultuuri-ja Huvikeskus (ettekanded, kontsert), osalejate arv umbes 250 inimest Põlva maakonnast + osalemine Tallinnas toimuval puuetega inimeste päevale pühendatud pidulikul üritusel. Korraldajaks on Põlvamaa PIK. (reegel 1: teadlikkuse tõstmine, 11: õigus vabale ajale).

 

I ARENDUSTEGEVUSED KOGU 2019 AASTA JOOKSUL

•           Koja juhatuse ja lepinguliste töötajate igapäevane töö Koja prioriteetide ja tegevusplaani täitmiseks;

•           Koja istungite ettevalmistamine ja läbiviimine;

•           Koja allorganisatsioonide juhtidele koolituste/infopäevade korraldamine;

•           Teenuste väljaarendamine ja pakkumine klientidele;

•           Põlvamaa puuetega inimestele koolituste korraldamine ja puuetega inimeste päeva läbiviimine;

•           Koostöö korraldamine teiste riikide puuetega inimeste ühendustega, osalemine erinevates koostööprojektides;

•           Puuetega inimestele võrdsete võimaluste standardreeglite täitmise jälgimine;

•           Koostöö teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega.

 

II TEENUSTE OSUTAMINE NING ARENDAMINE KOGU 2019 AASTA JOOKSUL

•           Jätkata igapäevaselt teenuste osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele;

•           Jätkata koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, Töötukassaga, Varajase Kaasamise Keskusega kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadega ja teiste sotsiaalvaldkonna asutustega. Sõlmida eelpool nimetatud asutustega teenuse lepingud;

•           Arendada juba pakutavaid teenuseid.

Põlva Puuetega Inimeste Koja koduleht

Copyright © 2011-2019. Kõik õigused kaitstud.

Kontakt

Telefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Email: polvapik@gmail.com