Tegevused 2018

 

JOOKSEV INFO AVALIKE ÜRITUSTE KOHTA ILMUB PÕLVAMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA  FACEBOOKI LEHEL ja ajalehes "KOIT"

 

Detsembris 2018 toimumas:

 

13. detsembril kell 14 Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses Jõulukontsert. Oodatud on maakonna puuetega inimesed, nende lähedased ja pereliikmed, samuti puuetega inimestega tegelevad spetsialistid. Tasuta.

8.-9. detsembril kella 10-18  toidukogumispäevad Põlva Selveris. 

 

ÜLDINE TEGEVUSKAVA  2018:

 

 • KOJA LIIKMESORGANISATSIOONIDE JUHTIDE KOOLITUSED 2018

 

4  koolitust aasta jooksul, millede eesmärgiks on puuetega inimeste organisatsioonide juhtidele/töötajatele anda teadmisi ja oskusi (standardreeglite 1.reegel: puuetega inimeste teadlikkuse tõstmine).

 

 • KOOSTÖÖ ARENDAMINE/TIHENDAMINE TEISTE MAAKONDADE KODADEGA JA SOTSIAALASUTUSTEGA

Õppe- kogemuskoolitus teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega ja sealsete sotsiaalasutuste külastamine.

 

 • TEABEPÄEVADE KORRALDAMINE

 

 • RAHVUSVAHELISE PUUETEGA INIMESTE PÄEVA TÄHISTAMINE

 

 • ARENDUSTEGEVUSED KOGU 2018 AASTA JOOKSUL

 

•           Koja juhatuse ja lepinguliste töötajate igapäevane töö Koja prioriteetide ja tegevusplaani täitmiseks;

•           Koja istungite ettevalmistamine ja läbiviimine;

•           Koja allorganisatsioonide juhtidele koolituste/infopäevade korraldamine;

•           Teenuste väljaarendamine ja pakkumine klientidele;

•           Põlvamaa puuetega inimestele koolituste korraldamine ja puuetega inimeste päeva läbiviimine;

•           Koostöö korraldamine teiste riikide puuetega inimeste ühendustega, osalemine erinevates koostööprojektides;

•           Puuetega inimestele võrdsete võimaluste standardreeglite täitmise jälgimine;

•           Koostöö tihendamine teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega.

 

 • TEENUSTE OSUTAMINE NING ARENDAMINE KOGU 2018 AASTA JOOKSUL

 

•           Jätkame igapäevaselt teenuste osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele :

 • igapäevaelu toetamise teenus - kuni 50 kohta
 • toetatud elamise teenus - kuni 25 kohta

•           Jätkame koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, Töötukassaga, kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadega ja teiste sotsiaalvaldkonna asutustega. 

 • pikaajalise kaitstud töö teenus psüühilise erivajadusega puuduva töövõimega isikutele - kuni 10 kohta
 • lühiajalise kaitstud töö teenus psüühilise erivajadusega osalise töövõimega  isikutele
 • tugiisiku teenus raske ja sügava puudega lastele

•           Arendame juba pakutavaid teenuseid.