Tegevused 2019

JOOKSEV INFO AVALIKE RITUSTE KOHTA ILMUB PLVAMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA FACEBOOKI LEHEL ja ajalehes "KOIT"

LDINE TEGEVUSKAVA 2019:

KOJA LIIKMESORGANISATSIOONIDE JUHTIDE KOOLITUSED 2019

Viia lbi 4 koolitust aasta jooksul, millede eesmrgiks on puuetega inimeste organisatsioonide juhtidele/ttajatele anda teadmisi ja oskusi (standardreeglite 1.reegel: puuetega inimeste teadlikkuse tstmine).

Teemad:

1. Emotsioonidega toimetulek ja meeleteadlikkus ( O Lttekoda) vi Meeskonnat . ( OPTI Partnerid)

2. Tvime hindamine. Puude taotlemine ( muudatused seadusandluses) Ttukassa ja SKA teenused

3. Raamatupidamine MT-s (aruanded EPI Fondile, aastaaruande koostamine)

4. Tervislikud eluviisid ( toitumine ja sportlik tervisepev)

KOOST ARENDAMINE/TIHENDAMINE TEISTE MAAKONDADE KODADEGA JA SOTSIAALASUTUSTEGA

ppe- kogemuskoolitus teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega ja sealsete sotsiaalasutuste klastamine ( Vrumaa PIK).

TEABEPEVADE KORRALDAMINE

1.Raske ja sgava puudega laste tugiisiku teabepeva korraldamine haridus- ja sotsiaalasutustele koosts Varajase Kaasamise Keskusega

2.Muudatused seadusandluses (MT-d, sotsiaalvaldkonnas) - reeglid 1: teadlikkuse tstmine,

3. Sotsiaalt korraldus KOV-des peale haldusreformi

4. Plvamaa PIK 25.aastapevale phendatud seminar novembris 2019

RAHVUSVAHELINE PUUETEGA INIMESTE PEV

Plaanitav toimumise aeg 2019 detsember, toimumise kohaks Plva Kultuuri-ja Huvikeskus (ettekanded, kontsert), osalejate arv umbes 250 inimest Plva maakonnast + osalemine Tallinnas toimuval puuetega inimeste pevale phendatud pidulikul ritusel. Korraldajaks on Plvamaa PIK. (reegel 1: teadlikkuse tstmine, 11: igus vabale ajale).

 • I ARENDUSTEGEVUSED KOGU 2019 AASTA JOOKSUL

  • Koja juhatuse ja lepinguliste ttajate igapevane t Koja prioriteetide ja tegevusplaani titmiseks;

  • Koja istungite ettevalmistamine ja lbiviimine;

  • Koja allorganisatsioonide juhtidele koolituste/infopevade korraldamine;

  • Teenuste vljaarendamine ja pakkumine klientidele;

  • Plvamaa puuetega inimestele koolituste korraldamine ja puuetega inimeste peva lbiviimine;

  • Koost korraldamine teiste riikide puuetega inimeste hendustega, osalemine erinevates koostprojektides;

  • Puuetega inimestele vrdsete vimaluste standardreeglite titmise jlgimine;

  • Koost teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega.

  II TEENUSTE OSUTAMINE NING ARENDAMINE KOGU 2019 AASTA JOOKSUL

  • Jtkata igapevaselt teenuste osutamist pshiliste erivajadustega inimestele;

  • Jtkata koostd Sotsiaalkindlustusametiga, Ttukassaga, Varajase Kaasamise Keskusega kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadega ja teiste sotsiaalvaldkonna asutustega. Slmida eelpool nimetatud asutustega teenuse lepingud;

  • Arendada juba pakutavaid teenuseid.