Erihoolekandeteenused


 • Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealistele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele inimestele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäiresttulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.

  Erihoolekandeteenustele suunatakse inimene alates 18. eluaastast, järjekorda võetakse alates 16. eluaastast.

  Psüühilise erivajadusega inimeste erihoolekandeteenused on:

  • igapäevaelu toetamise teenus
  • töötamise toetamise teenus
  • toetatud elamise teenus
  • kogukonnas elamise teenus
  • ööpäevaringne erihooldusteenus, sh ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega isikule, sügava liitpuudega isikule ja kohtumääruse alusel teenusele paigutatud isikule.

  Teenusele suunamine

  Toetavatele erihoolekandeteenustele saab nii psühhiaatri hinnangu kui rehabilitatsiooniplaani alusel. Ööpäevaringsele erihooldusteenusele, v.a kohtumäärusega teenusele, saab üksnes rehabilitatsiooniplaani alusel, kus on täpsustatud isiku vajadus vastavalt sihtgrupile.

  Erihoolekandeteenusele saamiseks tuleb esitada taotlus erihoolekandeteenuse saamiseks (pdf, 195 kB) sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale (vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kokku leppida). Taotlusele tuleb kindlasti lisada teenuseosutaja või maakond, kus soovitakse teenust saada. Eestkostja olemasolul tuleb taotlusele märkida ka eestkostja andmed.

  Taotluse võib

  • täita riigiportaalis eesti.ee
  • saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
  • saata postiga või viia juhtumikorraldajale
  • täita sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

  Sotsiaalkindlustusamet otsustab erihoolekandeteenuse osutamise või sellest keeldumise, v.a kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, 15 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  Lähemalt saab erihoolekandeteenuste saamise tingimuste kohta lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

  Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .