Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

Märka puude taga inimest

  

Tegevused 2021-2022

JOOKSEV INFO AVALIKE ÜRITUSTE KOHTA ILMUB PÕLVAMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA FACEBOOKI LEHEL ja PÕLVA VALLA AJALEHES

ÜLDINE TEGEVUSKAVA  2021-2022:

  • KOJA LIIKMESORGANISATSIOONIDE JUHTIDE KOOLITUSED
  • TEABEPÄEVADE KORRALDAMINE

  • RAHVUSVAHELINE PUUETEGA INIMESTE PÄEV

 

I ARENDUSTEGEVUSED KOGU

•           Koja juhatuse ja lepinguliste töötajate igapäevane töö Koja prioriteetide ja tegevusplaani täitmiseks;

•           Koja istungite ettevalmistamine ja läbiviimine;

•           Koja allorganisatsioonide juhtidele koolituste/infopäevade korraldamine;

•           Teenuste arendamine ja pakkumine klientidele;

•           Põlvamaa puuetega inimestele koolituste korraldamine ja puuetega inimeste päeva läbiviimine;

•           Koostöö korraldamine teiste riikide puuetega inimeste ühendustega, osalemine erinevates koostööprojektides;

•           Puuetega inimestele võrdsete võimaluste standardreeglite täitmise jälgimine;

•           Koostöö teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega.

II TEENUSTE OSUTAMINE NING ARENDAMINE

•           Jätkame igapäevaselt teenuste osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele;

•           Jätkame koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, Töötukassaga, Varajase Kaasamise Keskusega kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadega ja teiste sotsiaalvaldkonna asutustega.

•           Arendada juba pakutavaid teenuseid.

Põlva Puuetega Inimeste Koja koduleht

Copyright © 2011-2020. Kõik õigused kaitstud.

Kontakt

Telefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Email: polvapik@gmail.com