Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

Märka puude taga inimest

  

Toetatud elamine

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda osutab toetatud elamise teenust.

Vastavalt tegevusloale saab Koda osutada teenust maksimaalselt 25 isikule. 2021. aastal osutatakse teenust 22 isikule.

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Mida teenuse raames tehakse? 

juhendatakse inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel, 

abistatakse ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimises ja kokkulepete täitmises kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat inimest,

luuakse võimalused inimese võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks,

valmistatakse inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendatakse ja abistatakse teda iseseisvalt elamiseks elamispinna hankimisel. Teenust võib osutada ka inimese enda kodus.

Kellel on õigus toetatud elamise teenust saada?

Toetatud elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus toetatud elamise teenust saada, peab suutma ise enda eest hoolitseda ja tulema juhendamisel toime igapäevaelu toimingutega.

Teenusele suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA)

Teenuse eest tasumine

Toetatud elamise teenust rahastatakse riigieelarvest, mis tähendab, et inimene ise teenuse eest maksma ei pea. Inimene peab tasuma elamispinna kasutamisega seotud kulude eest.

SKA tasub teenuseosutajale arvete alusel teenuse osutamise eest. Toetatud elamise teenuse maksimaalse riigipoolse maksumuse on kindlaks määranud Vabariigi Valitsus.

Tegevusjuhendajad Kairit Numa ja Jane Oras, Aet Olle.

Põlva Puuetega Inimeste Koja koduleht

Copyright © 2011-2020. Kõik õigused kaitstud.

Kontakt

Telefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Email: polvapik@gmail.com